ห้องเรียนตามใจ ม.6/11
ผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรี มติพัฒน์ เชิดสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนตามใจ ม.6/11

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11461

สถานศึกษา
โรงเรียนธัญรัตน์

คำอธิบายชั้นเรียน

5555555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.