เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-1 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ภาคกศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะรูปร่างของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซีย และปรสิต วงจรชีวิตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค การควบคุมและกำจัด

จุลินทรีย์