homeของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.1
personperson_add
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.1

ผู้สอน
นาง ธีรนุช สกนธวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1147

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)