ห้องเรียนของพวกเรา (8)
ผู้สอน

ครูอู๊ด ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนของพวกเรา (8)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11472

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนของนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.