เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประเด็นปัจจุบันการบริหารธุรกิจ (Current Issues in Business Administration)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจำแนกประเภทและประเด็นปัจจุบันต่างๆเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและปัญหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ