homeอาหารพื้นบ้าน
personperson_add
อาหารพื้นบ้าน

ผู้สอน
person
น.ส. พัชราณี วณิชยานันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาหารพื้นบ้าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11476

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเรียนวิชาคหกรรมเพิ่มเติม ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)