ผู้สอน
น.ส. พัชราณี วณิชยานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อาหารพื้นบ้าน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11476

สถานศึกษา

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเรียนวิชาคหกรรมเพิ่มเติม ม.1