5/11 จันทร์เพ็ญ คำโท


ผู้สอน
นางสาว จันทร์เพ็ญ คำโท
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5/11 จันทร์เพ็ญ คำโท

รหัสวิชา
1148

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

ชั้นม.5/11มีนักเรียนทั้งหมด 31 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books