อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
ผู้สอน

นางสาว อาภัสรา เหมือนจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11488

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.