ผู้สอน
นางสาว ปิยะนาฏ แคใหญ่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11492

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด


คำอธิบายชั้นเรียน