เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื่้องต้น
ผู้สอน

นางสาว ศศิธร น่วมอ่อน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื่้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11497

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.