ระบบปฏิบัติการ
ผู้สอน

นางสาว รุ่งลัดดา ปิ่นโต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบปฏิบัติการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11504

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

     

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรมพร้อมกันทีละ แบบหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.