homeการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
personperson_add
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
นางสาว อาภัสรา เหมือนจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11505

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำจำกัดความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล วิวัฒนาการของการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ ทางเดินของข้อมูล ลำดับก่รประมวลข้อมูล วิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)