homeการอ่านผสมคำภาษาพม่า
person
การอ่านผสมคำภาษาพม่า

ผู้สอน
นาย ทวิช บุญธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การอ่านผสมคำภาษาพม่า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11506

สถานศึกษา
Myanmar SKA

คำอธิบายวิชา

เกี่ยวกับการอ่านตัวอักษรพม่า และการผสมสระ การผันวรรณยุกต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)