homeเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย ชูเกียรติ เพ็ชรล้อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11508

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ok


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)