ผู้สอน
นายกิจจา โกสะโยดม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวช 1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11512

สถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ดินและน้ำเพื่อการเกษตร