homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401)
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401)

ผู้สอน
นางสาว จิดาภา มะลิเสือ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11517

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)