homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401)
personperson_add
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401)

ผู้สอน
นางสาว จิดาภา มะลิเสือ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11517

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)