ผู้สอน
นางสาว จิดาภา มะลิเสือ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11517

สถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)