homeนางสาวสุนุชนาฏ ชนะพาห์
person
นางสาวสุนุชนาฏ ชนะพาห์

ผู้สอน
นางสาว สุนุชนาฏ ชนะพาห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวสุนุชนาฏ ชนะพาห์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1152

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เรียนกับ คุณครู สุนุชนาฏ ชนะพาห์ น่ะค่ะ นักเรียน ทุกคน มาเข้าเรียนกันเยอะๆ น่ะจ๊ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)