นางสาวสุนุชนาฏ ชนะพาห์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เรียนกับ คุณครู สุนุชนาฏ ชนะพาห์ น่ะค่ะ นักเรียน ทุกคน มาเข้าเรียนกันเยอะๆ น่ะจ๊ะ