homeวิชาการผลิตโคนม ปวส 2 สัตวศาสตร์
personperson_add
วิชาการผลิตโคนม ปวส 2 สัตวศาสตร์

ผู้สอน
person
นาย สมชาติ เปรียมสูงเนิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการผลิตโคนม ปวส 2 สัตวศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11523

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตโคนม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)