วิชาหลักการเกษตร(ปวช.1/1)

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี นักเรียนนักศึกษา