home วิชาการผลิตสุกร
personperson_add
วิชาการผลิตสุกร

ผู้สอน
นาง สุขุมาลย์ สุพันธนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการผลิตสุกร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11525

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการผลิตสุกร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)