homeปวช ๒/๓ การเกษตรแบบผสมผสาน
personperson_add
ปวช ๒/๓ การเกษตรแบบผสมผสาน

ผู้สอน
อัสพงษ์ ศรีสุพรรณื
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช ๒/๓ การเกษตรแบบผสมผสาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11527

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วืชา การเกษตรแบบผสมผสาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)