homeวิชาการสุขาภิบาลสัตว์ ชั้น ปวช 1
personperson_add
วิชาการสุขาภิบาลสัตว์ ชั้น ปวช 1

ผู้สอน
person
นาย สมชาติ เปรียมสูงเนิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการสุขาภิบาลสัตว์ ชั้น ปวช 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11529

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสุขาภิบาลสัตว์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)