homeหลักพืชกรรม ปวช.1
personperson_add
หลักพืชกรรม ปวช.1

ผู้สอน
นางสาว เกศกนก วงศ์ชยานันท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม ปวช.1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11541

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)