homeการผลิดไม้ดอกไม้ประดับ
personperson_add
การผลิดไม้ดอกไม้ประดับ

ผู้สอน
นาย อรรถกร จันทร์เพ็ญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิดไม้ดอกไม้ประดับ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11544

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)