ปวช. 1-3
ผู้สอน

นาง ศมนีย์ รัตน์ฤากรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวช. 1-3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11547

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สามารถเรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตรได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.