homeปวส.1ทวิ สัตวสาสตร์
personperson_add
ปวส.1ทวิ สัตวสาสตร์

ผู้สอน
ณฐมน แสงอาษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.1ทวิ สัตวสาสตร์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11548

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 1(สื่อสารและโต้ตอบภาษาอังกฤษในนชีวิตประจำวันได้)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)