homeปวส.2 (สัตว์ศาสตร์) การบัญชีฟาร์ม
personperson_add
ปวส.2 (สัตว์ศาสตร์) การบัญชีฟาร์ม

ผู้สอน
นางสาว นฤมล มีประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส.2 (สัตว์ศาสตร์) การบัญชีฟาร์ม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11549

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบันทึกรายการบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)