homeปวส.2 (สัตว์ศาสตร์) การบัญชีฟาร์ม
person
ปวส.2 (สัตว์ศาสตร์) การบัญชีฟาร์ม

ผู้สอน
นางสาว นฤมล มีประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 (สัตว์ศาสตร์) การบัญชีฟาร์ม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11549

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การบันทึกรายการบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)