ปวส.2 (สัตว์ศาสตร์) การบัญชีฟาร์ม

คำอธิบายชั้นเรียน

การบันทึกรายการบัญชี