ผู้สอน
นายธีระพล ชัยศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ทักษะชีวิตกับสังคม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11559

สถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส 1