วิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ทักษะชีวิตกับสังคม
ผู้สอน

นายธีระพล ชัยศิริ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ทักษะชีวิตกับสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11562

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.