home วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ
person
วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ

ผู้สอน
คำปอง มนขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11563

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปวช.3/1 และ ปวช.3/2 แผนกวิชาเกษตรศาสตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)