home วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ
personperson_add
วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ

ผู้สอน
คำปอง มนขุนทด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11563

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช.3/1 และ ปวช.3/2 แผนกวิชาเกษตรศาสตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)