สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ผู้สอน

นายกิจจา โกสะโยดม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11569

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.