homeการจัดการธุรกิจ
personperson_add
การจัดการธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว นฤมล มีประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11576

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทราบถึงการจัดการธุรกิจเกษตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)