ผู้สอน
นางสาว นฤมล มีประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11576

สถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ทราบถึงการจัดการธุรกิจเกษตร