ผู้สอน
PATTAWAN MONTIPWAN
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

English for the workplace


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11577

สถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ