homeการจัดการเรียนการสอนด้วย classstar
person
การจัดการเรียนการสอนด้วย classstar

ผู้สอน
นาย ธวัชชัย สหพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนการสอนด้วย classstar

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11578

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการเรียนการสอนด้วย classstar


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)