homeชั้นเรียนของนางสาวเจนจิรา พืชหมอ
person
ชั้นเรียนของนางสาวเจนจิรา พืชหมอ

ผู้สอน
นางสาว เจนจิรา พืชหมอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนของนางสาวเจนจิรา พืชหมอ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1159

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนสบาย ๆ สนุก ไม่เครียดจ้า...........


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)