การแยกสี

คำอธิบายชั้นเรียน

การแยกประเภทสี

         โหมดสี RGB เป็นหมวดสีที่ใช้เพื่อการแสดงผล ไม่ว่าจะเป็น แสดงผลบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์ รวมไปถึงโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือเพื่อให้ชัดเจน คือ อุปกรณ์ที่เราใช้ดูผ่านจอ 

จะมีแม่สีอยู่ 3 สี คือ