homeการแยกสี
personperson_add
การแยกสี

ผู้สอน
พัฒนพงษ์ พรรษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การแยกสี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11596

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแยกประเภทสี

         โหมดสี RGB เป็นหมวดสีที่ใช้เพื่อการแสดงผล ไม่ว่าจะเป็น แสดงผลบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์ รวมไปถึงโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือเพื่อให้ชัดเจน คือ อุปกรณ์ที่เราใช้ดูผ่านจอ 

จะมีแม่สีอยู่ 3 สี คือ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)