homeหน่วยที่ 5 ไร้โรคา ป.5
person
หน่วยที่ 5 ไร้โรคา ป.5

ผู้สอน
nutthanit phuangthong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หน่วยที่ 5 ไร้โรคา ป.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11604

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

พ ๔.๑ ป.๕/๔ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน   


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)