หน่วยที่ 5 ไร้โรคา ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

-การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

พ ๔.๑ ป.๕/๔ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน