การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ผู้สอน

อัศราวรรณ บุญอยูู่

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11606

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.