1/57 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น - คณิตศาสตร์ 04
ผู้สอน

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1/57 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น - คณิตศาสตร์ 04

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11616

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.