homeเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
personperson_add
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้สอน
person
นาง อำพร สุคนธรัตนสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11621

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

  วิชาเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  รหัสวิชา 3202-2014 มีหน่วยการเรียนทั้งหมด 9 หน่วยการเรียน  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)