homeเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
person
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้สอน
นาง อำพร สุคนธรัตนสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11621

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  วิชาเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  รหัสวิชา 3202-2014 มีหน่วยการเรียนทั้งหมด 9 หน่วยการเรียน  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)