homeกฎหมายเบื้องต้น
personperson_add
กฎหมายเบื้องต้น

ผู้สอน
Phramaha Tharabun Khuchinda
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กฎหมายเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11630

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิชากฎหมายเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)