ผู้สอน
Phramaha Tharabun Khuchinda
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กฎหมายเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11630

สถานศึกษา

โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิชากฎหมายเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1