homeสังคมศาสตร์กับการพัฒนา_หมู่เรียน_17.3
personperson_add
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา_หมู่เรียน_17.3

ผู้สอน
person
นาย พีรพัฒน์ วรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา_หมู่เรียน_17.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11648

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของสังคมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)