homeการบริหารจัดการชั้นเรียน วิทย์ 1/ 2557
personperson_add
การบริหารจัดการชั้นเรียน วิทย์ 1/ 2557

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน วิทย์ 1/ 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11662

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)