ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน วิทย์ 1/ 2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11662

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน