homeโปรเจค_จบ นักศึกษาปี 4 รหัส 54 สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์
personperson_add
โปรเจค_จบ นักศึกษาปี 4 รหัส 54 สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรเจค_จบ นักศึกษาปี 4 รหัส 54 สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11663

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สรุป เทอม 1/57  รับเป็นที่ปรึกษา นักศึกษา 8 คน 5 กลุ่ม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)