homeโปรเจค_จบ นักศึกษาปี 4 รหัส 54 สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์
person
โปรเจค_จบ นักศึกษาปี 4 รหัส 54 สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรเจค_จบ นักศึกษาปี 4 รหัส 54 สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11663

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สรุป เทอม 1/57  รับเป็นที่ปรึกษา นักศึกษา 8 คน 5 กลุ่ม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)