homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้สอน
ฉัตรชัย โอษะคลัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11677

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)