เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คลินิกปฏิบัติสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ทางอายุรกรรมในสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ด้วยการซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เหมาะสม การวินิจฉัยแยกโรคและการใช้เหตุผลทางคลินิก แผนการรักษาและการพยากรณ์โรค การป้องกันโรคแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพ การติดตามการรักษาและการส่งต่อ การให้คำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ ฟาร์ม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง