ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ผู้สอน

นาง กันทิมา แสงใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11692

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน
 • 1500114Foundation of English 2
 • Further development of communicative English language skills to enable students to function effectively in more advanced range of academic and social contexts.
 • - Speaking Skill
 • - Writing
 • * writing diary
 • * essay
 • * summary
 • - report
 • - blog
 • - listening
 • - สอบ midterm
 • - reading
 • 1. news reports   3. Business
 • 2. article/journal   4. Trends
 • 5. abstract           6. recomendation

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.