เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA2306 Organizational Behavior

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา BA2306 พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)