homeBA2306 Organizational Behavior
person
BA2306 Organizational Behavior

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BA2306 Organizational Behavior

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11704

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา BA2306 พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)