homeม.3/1 E-Book
person
ม.3/1 E-Book

ผู้สอน
person
นาง นาถชลา สุกใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3/1 E-Book

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11720

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้น ม.3/1

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)