home56075.123 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060
person
56075.123 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
56075.123 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11723

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

  ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)